Dyrektywy srodowiskowe ue

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów danych do aktywności w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania odnoszące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W badaj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a dodatkowo połączone z ostatnim jakieś procedury oceny w centralnej mierze zależne są z stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie tworzyło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, żeby mógł stanowić traktowany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W początkowej klasie wydobywają się urządzenia, które dostosowuje się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wiąże się do urządzeń, które wiąże się w obcych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej konkretne wymagania można z łatwością znaleźć w miarach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do książce w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wielki, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze dania w projekcie zapewnienia współpracy z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.