Deklaracja zgodnosci lgy

Deklaracja zgodności WE istnieje wtedy pisemne oświadczenie tworzone przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela), że jego owoc jest przydatny z zastrzeżeniami Unii Europejskiej. Deklaracja ta, musi dotyczyć jednego lub dużo wyrobów, które są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą nazwy lub kodu produktu czy mają inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany niezbędne do wykonania wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą stać poddane procedurom oceny zgodności, a dodatkowo jeżeli więc konieczne (ponieważ wychodzi z innych przepisów) artykuły też wymagają kupić odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest spełniana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją zatem naprawdę zwane moduły i wyraża je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji zależy od producenta, jaki pewnie ją pasować według naszego przekonania z opcje przedstawionych mu w informacji i zajmujących konkretnego produktu. Dla przeciętnych technicznie produktów, sekwencja może okazywać się jedynie z samego elementu (np. modułu A), i dla bardziej zaawansowanych artykułów są to trudne procedury (np. w sukcesie licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1). Następnie przebieg i wyniki działań są dokumentowane. Producent umieszcza na produktach, które korzystają deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga powiązana z wzniesienia przez producenta deklaracji zgodności wynika z ostatniego, iż przewidzianym jest, że wyrób dla którego wykonano dokumentację, spełnia wszystkie kluczowe wymagania oraz jest dobry z ważnymi przepisami.
W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (razem z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sytuacji sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i systemu oznaczania ich znakiem budowlanym):
1. Niepowtarzalny identyfikator produktu – numer XXXX
2. Marka i adres producenta – a ponadto jeśli istnieje toż chciane, więcej jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela
3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora)
4. Co jest problemem deklaracji – identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego treści, jeśli konieczne – załączyć zdjęcie
5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest kompatybilne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista)
6. Nawiązania do specyfikacji lub zdjęcia do zasad zharmonizowanych – do których przypisuje się deklaracja
7. W wygodnych przypadkach należy zamieścić daną o jednostce notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i wydała certyfikat
8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, data i mieszkanie wystawienia, stanowisko, nazwisko i podpis.
Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może osiągnąć oznaczenie CE. Obecność tego oznakowania na opakowaniu produktu świadczy o tym, że spełnia on potrzebowania dyrektyw Unii Europejskiej. Dotyczą one zagadnień związanych z pomocą zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a i określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, oraz nie posiada deklaracji zgodności nie może zostać przedstawiony do zakupu ani zostać odtworzony w przeznaczanie na pole Unii Europejskiej. Umowa jest przestrzegana przez producenta albo w sukcesu gdy posiada on znaną siedzibę poza Unią Europejską – przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.