Controlling systems

Controlling finansowy jest nieodłączną częścią controllingu w jakiejś dużej firmie. Controlling bierze się ustalaniem zapotrzebowania na materiały finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a dodatkowo płynnością gospodarczą i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy:
– planowanie,
– realizacja,
– kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do swego świata przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze większa pierwsza i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zaobserwować, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

– Zdecentralizowany system panowania w korporacji,
– Firma nastawiona jest na zarabianie ściśle określonych celów,
– Wprowadzono system motywacyjny, jaki korzysta robić, że firma pracuje efektywniej,
– Przeprowadzana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych,
– Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej struktury. Obraca się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych układa się szczególny wpływ na efektywne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, gdy mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.