Biegla znajomosc jezyka rosyjskiego

Drinkiem z najbardziej wymagających rodzajów tłumaczeń są te, które oprócz biegłej znajomości docelowego języka obcego wymagają i fachowej nauki w obszarze jakiejś dziedziny. Niewątpliwie drinku z najtrudniejszych w sztuce rodzajem translacji są tłumaczenia specjalistyczne, do jakich przygotowywania niezbędną przyczyną jest umiejętność dziedziny, do której używa się treść tłumaczonego tekstu.

Tłumaczenia medyczne należą do druków specjalistycznych robionych w zakresie nie tylko medycyny, ale i chociażby biotechnologii, chemii, biologii oraz farmaceutyki. Medycznemu tłumaczeniu mogą podlegać pracy z poziomu medycyny, artykuły dane do publikacji w czasopismach medycznych, podręczniki brane na przygotowaniach lekarskich, materiały stosowane w ćwiczeniach w przedsiębiorstwach medycznych i znacznie różnych rodzajów tekstów.
Przedstawione powyżej przykłady dotyczą przekładów pisemnych, natomiast w terenie tłumaczeń medycznych możemy mówić także o translacjach ustnych potrzebnych podczas chociażby konferencji medycznych z udziałem kobiet z drugich państw. Podczas konferencji tłumaczenie podejmuje się zawsze w trybie symultanicznym, czyli równocześnie z przemową osoby której mowę jest odtwarzana.
W praktyki tłumacza medycznego środkiem do tak wykonywanych przekładów jest ścisłość i operowanie skomplikowaną terminologią dostosowaną do tematyki tekstu źródłowego. Translacją tekstów medycznych najczęściej bawi się praktykujący lekarz, który wpływanie używa jako pracę dodatkową. Często w parze z wykształceniem lekarskim jego oceny są poszerzone o studia filologiczne.
Zestawienie wiedzy medycznej i sztuki języka innego jest wynikiem przy książki z tekstem złożonym z obszaru medycyny.
Tekstu docelowego zwyczajnie nie stanowi jedna osoba, a po przetłumaczeniu przez specjalistę jego idea jest doświadczana przez co chwila jakiegoś innego specjalistę. Przygotowanie tekstów specjalistycznych wymaga dużej precyzji, rzetelności oraz wiedzy, zatem istnieje ostatnie instytucja wieloetapowa angażująca często kilku fachowców.