Bezpieczenstwo instalacji przemyslowych

Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych jest kluczowym aspektem prawidłowego funkcjonowania każdego zakładu, w którym pracują ludzie, a specyfika pracy wykazuje duży stopień zaburzenia bezpieczeństwa. Jednym z największych zagrożeń jest ryzyko wybuchu i w pierwszej kolejności warto zastosować zabezpieczenie przeciw temu problemowi.

Do eliminowania zagrożeń wybuchowych, najlepiej zdaje egzamin tzw. butla hrd. Są to urządzenia wyposażone w system, którego zadaniem jest tłumienie wybuchu w jego wczesnej fazie. Butla hrd działa przeciwdziałająco powstawaniu wysokich ciśnień, dzięki czemu minimalizuje ryzyko uszkodzenia instalacji.

Butle tego typu wyposażone są w czujniki optyczne, których zadaniem jest wykrywanie iskier, płomieni oraz pierwszych znamion wybuchu oraz w mechanizmy, których zadaniem jest gaszenie powstających iskier.

Wybuch zostaje wykrytych przez czujniki ciśnieniowe po uprzednich pomiarach. Wzorost ciśnienia ponad dopuszczalny poziom, wykrycie płomieni lub iskier przez detektory, skutkuje wysłaniem informacji do centrali sterującej, która z kolei rozpoczyna proces uchylenia zaworu, dzięki czemu następuje rozproszenie jej zawartości i w efekcie stłumienie wybuchu.

Butla hrd wykazuje dużą niezawodność, dzięki czemu zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa instalacji, a co za tym idzie, wszystkich pracowników przebywających w zakładzie pracy. Dzięki szybkiemu działaniu i wczesnemu wykrywaniu niepożądanych zmian zachodzących wewnątrz butli, w której znajduje się substancja zapalna lub gaz, zapobiega możliwościom wybuchu i pożaru. Sprzęt tego typu jest podstawową formą zabezpieczenia instalacji.